FIM EWC DAN DSE SERTAI PERLUMBAAN UNTUK MASA DEPAN YANG LESTARI

2022-11-25T12:00:41+01:00November 26th, 2022|2022|

Kejohanan Dunia Endurance FIM menyertai pemacu global untuk masa depan yang mampan kerana penganjur Acara Sukan Discovery (DSE) bekerjasama dengan kumpulan Tindakan Iklim Sukan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk mengurangkan kesan sukan permotoran di planet kita.

Sebagai penandatangan kumpulan UN Sports for Climate Action, DSE telah komited untuk mengurangkan pelepasan di seluruh kejohanannya sebanyak 50 peratus menjelang 2030 dan mencapai sifar bersih menjelang 2040.

DSE juga komited untuk mengukur dan mendedahkan jejak karbon tahunan dan kemajuannya dengan mengurangkan pelepasan, serta mengemukakan rancangan bagaimana ia akan mencapai matlamat pengurangan pelepasannya pada masa hadapan.

Di samping itu, DSE sedang berusaha untuk mendapatkan pensijilan ISO 20121, yang menjamin bahawa semua acara Kejohanan Dunia Endurance FIM (EWC) dijalankan dengan kemampanan di hati mereka, dengan impak minimum kepada persekitaran dan komuniti setempat, sambil mengukuhkan hubungan dengan semua pihak berkepentingan. DSE juga sedang mencari pensijilan B Corp – anugerah yang mengesahkan organisasi memenuhi piawaian tinggi dalam prestasi sosial dan alam sekitar, ketelusan dan akauntabiliti.

DSE kekal berazam untuk mengurangkan pelepasan di mana mungkin dan telah membangunkan dasar perjalanan yang mampan, yang mengehadkan saiz pasukan sokongan yang bekerja di tapak di acara EWC, di mana beberapa fungsi boleh dijalankan dari jauh.

Usaha akan dibuat untuk bekerjasama dengan pembekal tempatan; mengurangkan penggunaan bahan api fosil; berusaha ke arah mencipta sisa sifar di acara dan menggunakan bahan mampan/kitar semula di mana mungkin.

EWC berminat untuk bekerjasama dengan penunggang, penganjur tempatan, pembekal, pemegang kepentingan dan peminat untuk mencapai objektif kemampanannya, dan memastikan peralihan yang lancar kepada masa depan yang mampan.

François Ribeiro, Ketua Acara Sukan Discovery, berazam untuk memastikan DSE dan EWC adalah antara peneraju dunia dalam membangunkan sukan permotoran dengan cara yang mampan.

Beliau berkata: “Saya dan pasukan saya di Discovery Sports Events berbangga menjadi penandatangan piagam kumpulan Sukan untuk Tindakan Iklim PBB dan kami akan bekerja keras untuk menyampaikan kejuaraan kami dengan kesan minimum yang mungkin ke atas planet kita. Kami berharap dapat menunjukkan komitmen kami terhadap perkara ini sepanjang tempoh kami sebagai promoter EWC.”